Een kennismaking met Diego Candia, promovendus

In 2019 kwam Diego Candia naar Nederland om op onze afdeling promovendus te worden onder begeleiding van Erik Verhoef. Diego studeerde industrial  engineering en voltooide een master in transportation engineering aan de Universiteit van Chili. Wat onderzoek je precies? Op dit moment houd ik me bezig met verkeers- en vervoersmodellen, en de interactie met belastingen.…

Lees meer

Nieuw project: Critical Minerals and the Clean Energy Transition

Joëlle Noailly, Gerard van der Meijden en Steven Poelhekke hebben een nieuw onderzoeksproject getiteld “Critical Minerals and the Clean Energy Transition”, dat wordt gefinancieerd door de Swiss National Science Foundation (SNSF). De subsidie bedraagt CHF 810.000, het project loopt vier jaar. Voor toekomstige schone energiesystemem zijn we afhankelijk van een aantal essentiele mineralen zoals lithium,…

Lees meer

Project Mobiliteit tijdens en na Corona Lock-Down presententeert resultaten

|

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen, ook buiten de gezondheidszorg, tot grote uitdagingen. Een wel zeer urgente betreft ons mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. De grote schokken bieden, naast de grote maatschappelijke relevantie, ook ongekende mogelijkheden voor onderzoek. In het project MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na…

Lees meer

Kennismaken met Raúl Ramos, ERASMUS promovendus

|

Raúl Ramos – promovendus aan de Katholieke Universiteit van Chili – doet een deel van zijn promotietraject bij de afdeling Ruimtelijke Economie in het kader van ERASMUS. Hij is afgelopen november begonnen, en vertrekt komende september.  Over de vraag waarom hij voor de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gekozen is hij kort:  ‘Mijn begeleider in…

Lees meer

Succesvolle eindworkshop U-PASS: Innovaties in stedelijk vervoer

|||

Hoe kunnen we de voordelen van vervoer vergroten, en tegelijkertijd de nadelen beperken? Deze vraag stond centraal in het onderzoeksproject U-PASS (Urban Public Administration and ServiceS innovation for Innovative Urban Mobility Management and Policy). Het project was een samenwerkingsverband tussen onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (VU-Spatial Economics, projectleider Erik Verhoef), en had…

Lees meer

Kennismaken met MOCOLODO onderzoeker Xiao Yu

Sinds begin 2021 is Xiao Yu verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie als onderzoeker binnen project MOCOLODO (MObility during and after COrona LOckDOwn). MOCOLODO adresseert urgente (beleids)vragen over mobiliteit in coronatijden. Het project verenigt onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. “MOCOLODO bundelt de gezamenlijke krachten…

Lees meer

Project SIMETRI: Online bijeenkomst stedelijke modellering

|

Het doel van het internationale onderzoeksproject SIMETRI (SustaInable Mobility and Equality in mega-ciTy RegIons) is het oprichten van een platform voor het beter kunnen begrijpen en voorspellen van stedelijke ontwikkelingen in metropoolregio’s. Onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken binnen dit project samen, zodat zij hun methodes, kennis en ervaring op gebied van ruimtelijke data-analyse, indicatorontwikkeling…

Lees meer

Nieuw onderzoek: Auto’s maken steden minder compact

||

Een van de meest radicale vernieuwingen van de vorige eeuw is de uitvinding van de auto. Auto’s hebben de manier waarop wij naar ons werk reizen of onze vrije tijd doorbrengen volledig veranderd. Omdat reizen met de auto goedkoop en snel is geworden, wonen veel mensen nu veel verder van hun werk dan 50 tot…

Lees meer

Kennismaken met vervoerseconoom Jonathan Hall

Sinds juni 2021 is Jonathan Hall verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie voor de duur van een jaar. Jonathan – Amerikaan van geboorte – is vervoerseconoom aan de University of Toronto, en kwam samen met zijn vrouw en vier kinderen naar Amsterdam.       Zo’n zeven jaar geleden bezocht Jonathan een congres in Chicago,…

Lees meer