|

Het doel van het internationale onderzoeksproject SIMETRI (SustaInable Mobility and Equality in mega-ciTy RegIons) is het oprichten van een platform voor het beter kunnen begrijpen en voorspellen van stedelijke ontwikkelingen in metropoolregio’s. Onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken binnen dit project samen, zodat zij hun methodes, kennis en ervaring op gebied van ruimtelijke data-analyse, indicatorontwikkeling en stedelijke modellering kunnen delen én integreren.

Ondanks de coronamaatregelen heeft project SIMETRI haar internationale samenwerking weten voort te zetten. Op vrijdag 25 maart 2022 vond een succesvolle online bijeenkomst plaats met als thema: stedelijke modellering.  De onderzoekers binnen het project bespraken de gemaakte vorderingen en wisselden ervaringen uit over één van hun gezamenlijke interesses: de geïntegreerde simulatie van veranderingen in de ruimtelijke verdeling van landgebruik en bevolking.

Levendige discussie over verdere wederzijdse samenwerking

Professor Yang Yue, Dr. Tu Wei en Dr. Mingxiao Li van de Universiteit van Shenzen (SZU) spraken met verschillende onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en geïnteresseerde partners van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (EC-JRC) over het geïntegreerde model voor de lokale ontwikkelingen in landgebruik, bevolking en economische activiteit dat zij onlangs ontwikkelden voor de Greater Bay Area in China. Deze metropoolregio met steden als Guangzhou, Shenzen en Hong Kong telt meer dan 70 miljoen inwoners en een van de studieregio’s in het SIMETRI project. Eric Koomen gaf een samenvatting van het onderzoek dat de VU doet om gelijktijdig de ruimtelijke verdeling van landgebruik, bevolking en banen te simuleren. Hij reflecteerde op de belangrijkste uitdagingen in dit onderzoek op basis van een aantal recente studies voor onder meer PBL en EC-JRC. In een levendige discussie werden verschillende ideeën voor verdere ontwikkeling van deze modellen en wederzijdse samenwerking besproken.

Lees meer over SIMETRI >>


Het onderzoek binnen SIMETRI wordt mogelijk gemaakt door het NSFC JPI Urban Europe programma. 

 

 

april 2022