synergy

Sinds begin 2021 is Xiao Yu verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie als onderzoeker binnen project MOCOLODO (MObility during and after COrona LOckDOwn). MOCOLODO adresseert urgente (beleids)vragen over mobiliteit in coronatijden. Het project verenigt onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. “MOCOLODO bundelt de gezamenlijke krachten van interdisciplinaire onderzoek naar de effecten van de Covid-19 lockdowns op mobiliteit. Onze achtergronden zijn zeer divers. Wij – het VU-team, ikzelf, Erik Verhoef en Jasper Knockaert – zijn vervoerseconoom of gedragseconoom; de andere universitaire teams hebben een geografische, psychologische of operations research achtergrond. Een zeer interessant samenwerkingsverband!”

Xiao heeft geen doorsnee achtergrond. Voordat ze haar promotieonderzoek in Nederland (Erasmus Universiteit Rotterdam) begon, heeft ze in verschillende landen en culturen gewoond en gereisd. Naast haar thuisland China (Wuhan en Chengdu), heeft ze ook in Zweden (Lund), Argentinië (Buenos Aires) en het Verenigd Koninkrijk (Colchester) gewoond. Ook heeft ze drie jaar gewerkt bij een Chinese NGO als veldinterviewer. In die hoedanigheid bezocht ze  honderden gezinnen op het platteland in de provincies Sichuan, Yunnan, Guizhou, Shanxi, Gansu en Ningxia. “Dit was een ongelooflijke ervaring die me meer over het leven heeft geleerd dan ik me kon voorstellen”, aldus Xiao. “Tijdens die jaren wilde ik experimenteren met een vrije manier van leven, dus ik reisde veel door te liften en te couchsurfen – en dat werkte prima voor mij. Ik sprak niet alleen Engels en Chinees, maar ook Spaans en nu ben ik Nederlands aan het leren. Tegenwoordig ben ik het grootste deel van mjn vrije tijd op mijn volkstuin te vinden”.

Op zoek naar de bigger picture

Op de vraag waarom ze zich specifiek bij het MOCOLODO-project heeft aangesloten, antwoordt ze: “Toen ik begon, was het ongeveer een jaar geleden dat de uitbraak van Covid-19 in Wuhan was begonnen. Covid-19 raakte me zowel persoonlijk als professioneel. Ik ben geboren in Wuhan, en op dat moment had ik 5 jaar in Rotterdam onderzocht hoe mensen beslissingen nemen aangaande risico’s. Ik wilde ook graag meer weten over de Nederlandse samenleving vanuit een empirische invalshoek. Ik  had het gevoel dat de combinatie van mijn ervaringen en kennis mij inzicht konden geven in de bigger picture van de menselijke natuur.”

Binnen het project bestaat Xiao’s rol uit het formuleren van onderzoeksvragen, het analyseren van data, het presenteren van de voortgang aan de sociale partners, het bespreken van feedback en het schrijven van onderzoeksartikelen. Xiao: “Het lopende onderzoek bestrijkt vier onderwerpen: (1) Wat is het effect van Covid-19 op maatschappelijke ongelijkheid? Studies uit andere landen wijzen erop dat vrouwen en lage-inkomensgroepen meer negatieve gevolgen van de pandemie ondervinden. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag of de door de pandemie veroorzaakte mobiliteitsverandering in Nederland verschillende demografische groepen op verschillende manieren beïnvloedt; (2) Wat zijn de gedragsdeterminanten van mobiliteitspatronen in het ‘nieuwe normaal’? We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de vraag hoe mensen reageren op regels en normen en hoe ze risico’s percipiëren; (3) Wat kunnen we leren van de door de lockdown veroorzaakte mobiliteitsschok voor het voeren van een beter congestiebeleid in de toekomst? En (4) hoe heeft het openbaar vervoer de schok opgevangen? Hebben zich nieuwe voorkeuren/gewoontes gevormd sinds de pandemie?”

Op de vraag naar de vorderingen van het onderzoek en de problemen die zich daarbij voordoen, antwoordt Xiao: “We stuiten altijd op uitdagende problemen in onderzoek, en dat is maar goed ook, anders zouden we geen echte wetenschappelijke innovatie tot stand kunnen brengen. Tot nu toe is de grootste uitdaging binnen project MOCOLODO de vertraagde beschikbaarheid van data.”

Geweldige samenwerking

De samenwerking tussen onderzoekers van de verschillende universiteiten is geweldig, zegt Xiao. “Door regelmatige informele online samenkomsten te hebben is een er een hele mooie dynamiek tussen de junior onderzoekers van de verschillende universiteiten ontstaan. Daarnaast komt het MOCOLODO team als geheel een keer per maand bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Door de coronamaatregelen  hebben we elkaar tot nu toe eigenlijk nooit persoonlijk ontmoet. Maar dat gaan we over minder dan een week doen, voor de eerste keer sinds de start van de MOCOLODO-samenwerking!”

Ga naar Xiao’s website

 


MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn) met projectnummer 10430032010024 valt onder  het onderzoeksprogramma COVID-19 (aandachtsgebied Maatschappelijke Dynamiek) dat (mede) is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie (ZonMw).

 

 

 

 

april 2022
Ellen Woudstra