amsterdam-lucht

2024

Hoe de energietransitie tot ontbossing en geweld leidt

Terwijl in het Westen de energietransitie in volle gang is, draaien Inheemse volkeren op voor onze behoefte aan grondstoffen die groene energie mogelijk maken. In de Filipijnen bijvoorbeeld, waar grote mijnbouwprojecten zorgen voor ontbossing en geweld. Steven Poelhekke laat zijn licht schijnen over de economische effecten van mijnbouw voor een land in een artikel in Vrij Nederland (14 maart) . Lees >>>

Wat te doen aan de woningnood?

Overal in Nederland is er een tekort aan woningen, de huurprijzen blijven stijgen en veel mensen wachten vaak jarenlang op een betaalbare woning. Wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe heeft het zover kunnen komen? En kunnen we dit nog oplossen? Hans Koster geeft antwoorden op die vragen in een interview op ENTR, een Europees digitaal platform (29 februari). Op de lange termijn ziet hij bouwen als oplossing, op de korte termijn  het toestaan van woningdelen. Kijken >>>

Weer slechte jaarcijfers NS

De jaarcijfers van de NS zijn bekend. Minder reizigers kwamen op tijd aan, minder reizigers konden zitten dan het jaar daarvoor. En nu wil de NS de kaartjes nog duurder gaan maken. Op Radio 1 Vandaag (27 februari) geeft Erik Verhoef als redenen daarvoor het aantal reizigers dat nog steeds lager dan voor corona, de inflatie en de personeelstekorten. De toekomst van het OV is deels een keuze voor het beleid in Den Haag. De ultieme vraag is: willen we hier in investeren of niet?  Daarnaast ligt een oplossing in het spreiden van de vraag naar vervoer. En daar kunnen werkgevers een rol in spelen door flexibeler werktijden toe te staan. Luister >>>

In dat zelfde kader wijdt NPO Nieuwsuur (29 februari) een item aan de vraag: Boetes voor vervoersbedrijven die niet hun dienstregeling rijden, gaat dat helpen? Volgens Erik Verhoef kunnen boetes best nuttig zijn, maar het is geen structurele oplossing. Het ov zit toch al in een moeilijke fase. Beter zou zijn om meer geld in het ov te steken (vanaf 23:40). Kijken >>>

Critical Raw Materials Act: Verwerking ruwe grondstoffen in Europa opgeschroefd

De verwerking van ruwe grondstoffen in Europa wordt opgeschroefd om minder afhankelijk te worden van landen als China. Daartoe heeft de EU de Critical Raw Materials Act in het leven geroepen. De wet draagt lidstaten op meer belangrijke metalen, aardmetalen en mineralen te mijnen, op te werken en te recyclen. Steven Poelhekke zegt hierover in een interview in Chemie Magazine (21 februari): 'Europa heeft te lang geloofd dat de wereldmarkt garandeert dat belangrijke grondstoffen verkrijgbaar blijven. Maar met grote spelers als China of Rusland is er geen echte vrije wereldmarkt.' Lees verder >>> 

Kwetsbare wijken worden nog kwetsbaarder

De Rotterdamwet, die kwetsbare wijken erbovenop moet helpen, werkt averechts, wijst onderzoek van Hans Koster en Jos van Ommeren uit. De wijken krijgen door de wet een stigma, waardoor de huizenprijzen dalen. ‘Want die wijken kregen toen ze werden aangewezen vaak uitgebreid aandacht in de media’, aldus Hans Koster. Dat heeft gevolgen voor mensen die hun huis willen verkopen. “Maar ook andere bewoners zullen waarschijnlijk niet vrolijk worden van zo’n stigma.” Uit ander onderzoek is bekend dat bewoners van wijken die slecht bekend staan soms liever niet vertellen waar ze precies wonen. Lees verder in TrouwNRC, of beluister het Radio 1-journaal (18 januari 2024).

 

 


2023

 

Hoeveel waarde kennen mensen toe aan groen in de directe omgeving van hun huis? Dat onderzoekt promovendus Lynn Bouwknegt. Nuttige informatie voor gemeenten en projectontwikkelaars die dan bouwplannen beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte aan groen. De promotieplek van Lynn is een samenwerking tussen VU Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een ideale combinatie. ‘Zo krijg ik zowel input vanuit beleidsmakers als vanuit de wetenschap’, aldus Lynn in een interview in een jubileumeditie van SBE’s relatiemagazine Vuurwerk (december 2023).


Zowel kansarme gebieden in grote steden als op het platteland hebben te maken met verschraling van publieke voorzieningen en verschillen in ontplooiingsmogelijkheden. One-size-fits-all oplossingen werken niet om deze verschraling aan te pakken. Maatwerk is vereist. Dat schrijven Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn in een artikel 'Elke regio knelt anders' op Platform31 (november 2023).


Met het nijpende tekort aan betaalbare woningen en de stijgende huizenprijzen staat wonen hoog op de agenda. Volgens Hans Koster is de woningcrisis complex omdat er een gebrek is aan duidelijke kortetermijnoplossingen. ‘Veel beleidsmaatregelen lossen het kernprobleem niet op, namelijk het tekort aan beschikbare woningen’, zegt hij in een interview door Vrije Universiteit Amsterdam (november 2023).


Arriva is verkocht aan een Amerikaanse beleggingsmaatschappij die flink wil investeren in verduurzaming van treinen en bussen. Waarom de beleggingsmaatschappij heeft gekozen voor Arriva is nog gissen, zegt Erik Verhoef in NOS Nieuws. 'Een investeerder met een langetermijnperspectief heeft goede redenen om in het openbaar vervoer te investeren, door de verduurzaming gaat dit namelijk een steeds grotere rol spelen,' zo zegt hij. 'Het is verstandiger om hierin te investeren dan in fossiele brandstoffen' (oktober 2023).


Fileprobleem wordt ondanks thuiswerken steeds groter. Erik Verhoef op Een Vandaag: 'Niet te weinig asfalt, we gebruiken het gewoon niet slim genoeg.' (oktober 2023).


NPO Nieuwsuur wijdt aandacht aan het feit dat spitsheffing van de baan lijkt. Maar volgens Erik Verhoef werkt spitsheffing: 'Een klein deel van de reizigers hoeft zijn gedrag maar te wijzigen om de spits te verlichten. Maar we hebben een hekel aan betalen. Een oplossing voor dat probleem kan zijn om een dalkorting te verstrekken in plaats van een spitsheffing' (september 2023, item vanaf 20:15).


Het aantal bouwvergunningen is toegenomen ondanks stikstofarrest. De afgelopen vier jaar is er vanuit diverse hoeken grote bezorgdheid geuit over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw. Een analyse van het aantal verleende bouwvergunningen in de periode 2012–2022 maakt duidelijk dat de effecten van het stikstofarrest in 2019 op het aantal bouwvergunningen klein is en niet zonder meer negatief, aldus Jan Rouwendal in ESB (september 2023).


De krapte op de arbeidsmarkt en personeelstekorten in tal van sectoren houden de komende twintig jaar aan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze schaarste, gecombineerd met een gebrek aan ruimte voor de grote opgaven op gebieden als woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie, dwingt tot onvermijdelijke keuzes in de MRA. Dat zei Henri de Groot in de eerste podcast van de nieuwe serie Metropoolregio Actueel. Het helpt daarbij niet wanneer gemeenten elkaar als concurrenten beschouwen (september 2023).


Een Vandaag besteedt aandacht aan het verzet tegen vliegtaks voor privé- en transfervluchten. Deze werd ook al in 2008 ingevoerd, maar een jaar later afgeschaft door verzet vanuit de Nederlandse luchthavens. 'Misschien dat een dergelijk verzet tegen de vliegbelasting nu wel minder wordt', zegt luchtvaarteconoom Eric Pels. 'Je ziet nu dat zowel in Den Haag als in de bredere maatschappij meer begrip lijkt te bestaan voor het idee dat Schiphol misschien moet gaan krimpen' (september 2023).


Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer, en die stijging is vooral terug te voeren op het gebruik van fossiele brandstoffen. Effectief klimaatbeleid begint dan ook met het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen doen precies het tegenovergestelde en ondermijnen daarmee klimaatbeleid. Vergelijk het met tegelijkertijd de airconditioning en de verwarming aanzetten: netto bereik je niks, behalve hoge kosten (ESB, september 2023, met onder meer Henri de Groot).