amsterdam-lucht

In Dutch only: 

De Rotterdamwet zou kwetsbare wijken moeten helpen door te voorkomen dat er nog meer kansarme bewoners gaan wonen, maar hij werkt averechts. Hans Koster vertelt waarom op het NOS Radio 1 Journaal (januari 2024).


Hoeveel waarde kennen mensen toe aan groen in de directe omgeving van hun huis? Dat onderzoekt promovendus Lynn Bouwknegt. Nuttige informatie voor gemeenten en projectontwikkelaars die dan bouwplannen beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte aan groen. De promotieplek van Lynn is een samenwerking tussen VU Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een ideale combinatie. ‘Zo krijg ik zowel input vanuit beleidsmakers als vanuit de wetenschap’, aldus Lynn in een interview in een jubileumeditie van SBE’s relatiemagazine Vuurwerk (december 2023).


Zowel kansarme gebieden in grote steden als op het platteland hebben te maken met verschraling van publieke voorzieningen en verschillen in ontplooiingsmogelijkheden. One-size-fits-all oplossingen werken niet om deze verschraling aan te pakken. Maatwerk is vereist. Dat schrijven Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn in een artikel 'Elke regio knelt anders' op Platform31 (november 2023).


Met het nijpende tekort aan betaalbare woningen en de stijgende huizenprijzen staat wonen hoog op de agenda. Volgens Hans Koster is de woningcrisis complex omdat er een gebrek is aan duidelijke kortetermijnoplossingen. ‘Veel beleidsmaatregelen lossen het kernprobleem niet op, namelijk het tekort aan beschikbare woningen’, zegt hij in een interview door Vrije Universiteit Amsterdam (november 2023).


Arriva is verkocht aan een Amerikaanse beleggingsmaatschappij die flink wil investeren in verduurzaming van treinen en bussen. Waarom de beleggingsmaatschappij heeft gekozen voor Arriva is nog gissen, zegt Erik Verhoef in NOS Nieuws. 'Een investeerder met een langetermijnperspectief heeft goede redenen om in het openbaar vervoer te investeren, door de verduurzaming gaat dit namelijk een steeds grotere rol spelen,' zo zegt hij. 'Het is verstandiger om hierin te investeren dan in fossiele brandstoffen' (oktober 2023).


Fileprobleem wordt ondanks thuiswerken steeds groter. Erik Verhoef op Een Vandaag: 'Niet te weinig asfalt, we gebruiken het gewoon niet slim genoeg.' (oktober 2023).


NPO Nieuwsuur wijdt aandacht aan het feit dat spitsheffing van de baan lijkt. Maar volgens Erik Verhoef werkt spitsheffing: 'Een klein deel van de reizigers hoeft zijn gedrag maar te wijzigen om de spits te verlichten. Maar we hebben een hekel aan betalen. Een oplossing voor dat probleem kan zijn om een dalkorting te verstrekken in plaats van een spitsheffing' (september 2023, item vanaf 20:15).


Het aantal bouwvergunningen is toegenomen ondanks stikstofarrest. De afgelopen vier jaar is er vanuit diverse hoeken grote bezorgdheid geuit over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw. Een analyse van het aantal verleende bouwvergunningen in de periode 2012–2022 maakt duidelijk dat de effecten van het stikstofarrest in 2019 op het aantal bouwvergunningen klein is en niet zonder meer negatief, aldus Jan Rouwendal in ESB (september 2023).


De krapte op de arbeidsmarkt en personeelstekorten in tal van sectoren houden de komende twintig jaar aan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze schaarste, gecombineerd met een gebrek aan ruimte voor de grote opgaven op gebieden als woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie, dwingt tot onvermijdelijke keuzes in de MRA. Dat zei Henri de Groot in de eerste podcast van de nieuwe serie Metropoolregio Actueel. Het helpt daarbij niet wanneer gemeenten elkaar als concurrenten beschouwen (september 2023).


Een Vandaag besteedt aandacht aan het verzet tegen vliegtaks voor privé- en transfervluchten. Deze werd ook al in 2008 ingevoerd, maar een jaar later afgeschaft door verzet vanuit de Nederlandse luchthavens. 'Misschien dat een dergelijk verzet tegen de vliegbelasting nu wel minder wordt', zegt luchtvaarteconoom Eric Pels. 'Je ziet nu dat zowel in Den Haag als in de bredere maatschappij meer begrip lijkt te bestaan voor het idee dat Schiphol misschien moet gaan krimpen' (september 2023).


Klimaatverandering wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer, en die stijging is vooral terug te voeren op het gebruik van fossiele brandstoffen. Effectief klimaatbeleid begint dan ook met het uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Subsidies voor het gebruik van fossiele brandstoffen doen precies het tegenovergestelde en ondermijnen daarmee klimaatbeleid. Vergelijk het met tegelijkertijd de airconditioning en de verwarming aanzetten: netto bereik je niks, behalve hoge kosten (ESB, september 2023, met onder meer Henri de Groot).