|||

Hoe kunnen we de voordelen van vervoer vergroten, en tegelijkertijd de nadelen beperken? Deze vraag stond centraal in het onderzoeksproject U-PASS (Urban Public Administration and ServiceS innovation for Innovative Urban Mobility Management and Policy). Het project was een samenwerkingsverband tussen onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (VU-Spatial Economics, projectleider Erik Verhoef), en had ten doel het onderzoeken van innovatieve diensten en beleidsmaatregelen in het stedelijk vervoer. De nadruk lag op  maatregelen en diensten zoals verhandelbare kredieten, geautomatiseerde voertuigen, elektrisch rijden, ride sharing, autodelen en fietsen.

Resultaten

Op 5 en 7 juli 2022 presenteerde project U-PASS haar bevindingen tijdens een online eindworkshop. Een uitgebreid Engelstalig verslag daarvan kunt u hier lezen. Meer weten? Kijk dan op onze onze webpagina of stuur een email.

 

 

 

Juli 2022