|

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen, ook buiten de gezondheidszorg, tot grote uitdagingen. Een wel zeer urgente betreft ons mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. De grote schokken bieden, naast de grote maatschappelijke relevantie, ook ongekende mogelijkheden voor onderzoek. In het project MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na COrona LOck-DOwn: duurzaamheid, veiligheid, inclusie) hebben we inzicht verworven en beleidsaanbevelingen kunnen bieden in deze problematiek op zowel de korte als langere termijn. Het project liep van 15 september 2020 tot 15 september 2022, en verbond onderzoekers van verschillende universiteiten met een aantal maatschappelijke partners.

Resultaten

Binnen dit project zijn drie gerelateerde onderzoeksvragen behandeld: (1) welke effecten hebben lock-down- en ontspanningsmaatregelen op het ruimtelijke en mobiliteitsgedrag van verschillende groepen en op het functioneren van vervoerssystemen; (2) wat dit betekent voor een doeltreffend, efficiënt en billijk ontwerp van de versoepeling van de coronamaatregelen en eventuele nieuwe aanscherping; en (3) hoe kan dit worden gemaakt in overeenstemming met de maatschappelijke doelstellingen op lange termijn op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en toegankelijkheid? Tijdens een (online) eindworkshop op 4 oktober 2022 presenteerden de onderzoekers hun resultaten (Engelstalig):

Conclusies en aanbevelingen

Een themanummer van  Tijdschrift Vervoerswetenschap staat in de steigers, waarin conclusies en aanbevelingen voor beleidsmakers en professionals op gebied van mobiliteit zullen worden gepresenteerd.

Meer informatie vindt u op www.mocolodo.nl

 

 

 

 

MOCOLODO werd gefinancieerd door ZonMw

 

 

 

 

Oktober 2022
Ellen Woudstra