library-1147815_1280

De derde editie van het leerboek ‘The Economics of Urban Transportation’ is verschenen. Een geheel herziene versie van de vorige uitgave, die tot stand kwam door de inzet van vervoerseconomen Kenneth Small, Spatial Economics’ Erik Verhoef, en Robin Lindsey. Het boek bevat de nieuwste economische onderzoeksbevindingen op gebied van het ontwerpen en aanleggen, het beprijzen en managen van verkeers- en vervoersystemen in en rondom steden. Het boek biedt een economisch framewerk voor het begrijpen van maatschappelijke effecten en beleidsimplicaties voor vele aspecten, zoals files, verkeersveiligheid, klimaatverandering, luchtkwaliteit, corona, en ook de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals ride-hailing (deelmobiliteit), electrische – en zelfrijdende auto’s.

De eerste editie van dit leerboek was van de hand van Kenneth Small (emeritus hoogleraar Economie aan de University of California, Irvine, USA) en verscheen in 2002. Aan de tweede editie werkte Erik Verhoef mee. De derde editie kwam mede tot stand door de inzet van Robin Lindsey (hoogleraar Operations and Logistics Division aan de Sauder School of Business, University of British Columbia, Canada).

Meer over ‘The Economics of Urban Transportation’ >>>