Fabriek

Een artikel over energie-efficiëntie, van de hand van Leon Bremer, Sacha den Nijs en Henri de Groot, is onlangs gepubliceerd in Energy Economics. De auteurs tonen in hun onderzoek aan dat bedrijven in Nederland nog zo’n 15% van hun energieverbruik winstgevend kunnen besparen door te investeren in energie-efficiëntie. Hoewel bedrijven in het verleden al energie hebben bespaard, is er meer mogelijk. Hiermee kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering en het bereiken van de doelen gesteld in het Parijse klimaatakkoord van 2015. Beleidsonzekerheid blijkt de belangrijkste belemmering voor bedrijven om te investeren in energie-efficiëntie. Deze vinding is al eerder gedaan (De Groot et al., 2001), en sindsdien alleen maar relevanter geworden.

Voor Leon Bremer (postdoc) en Sacha den Nijs (promovenda) is dit de eerste publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, onder supervisie van afdelingshoofd en hoogleraar regional economic dynamics Henri de Groot.

Lees het artikel (Engelstalig) >>>