bricktexture-g29ae36dc2_640

Let je op? Uit onderzoek blijkt dat dat vaak niet het geval is. Als we bijvoorbeeld online producten kopen, letten we  gemiddeld meer op de aankoopprijs dan op de verzendkosten. Aangezien het te betalen bedrag de som van die twee kosten is, is dit niet logisch.

Houden we bij de aankoop van duurzame producten zoals auto’s of koelkasten ten volle rekening met de toekomst? Dit hebben wij recentelijk onderzocht. De uitkomsten van ons onderzoek wijzen erop dat we bij dit type aankopen de neiging hebben geen of niet voldoende rekening te houden met de toekomst. Dit wil zeggen dat we ons bij de aanschaf van een nieuwe auto te veel richten op de aankoopprijs, en niet op de besparingen die een zuiniger motor oplevert in de toekomst. Dit is een belangrijk gegeven voor beleidsmakers omdat we dan teveel benzineslurpende auto’s op de weg hebben.

In een recent artikel in American Economic Journal: Economic Policy* onderzoeken wij of mensen wel rekening houden met de toekomst door te kijken naar de waardering van toekomstige lokale belasting bij de aankoop van een huis. Het idee achter ons artikel is om te berekenen hoeveel we vooraf bereid zijn te betalen voor het feit dat onze gemeentebelasting elk jaar met één pond wordt verlaagd. We doen dat door te kijken naar vergelijkbare woningen aan weerszijden van gemeentegrenzen met verschillende belastingtarieven.

Mensen blijken behoorlijk rationeel bij de aankoop van een huis

Net als bij het onderzoek naar de aanschaf van auto’s kijken we of mensen aandacht besteden aan de verdisconteerde kosten die het gevolg zijn van toekomstige lagere belastingen. Gemiddeld lijkt het erop dat dat inderdaad gebeurt: onze cijfers geven aan dat zo’n £30 een jaarlijkse gemeentebelastingverlaging oplevert van £1 per jaar. Als we ervan uit kunnen gaan dat deze besparing voor onbepaalde tijd geldt, levert een extra bedrag van £30 je een rendement op van tussen de 3 en 4%. Dit lijkt een redelijk rendement, aangezien het grofweg vergelijkbaar is met de gemiddelde hypotheekrente gedurende die periode.

Waarom is dit belangrijk om te weten?  Het leert ons ten eerste dat – hoewel mensen niet altijd rekening houden met de toekomst bij de aankoop van duurzame producten – zij behoorlijk rationeel blijken te zijn als het op de aankoop van een huis aankomt.

Wij stellen echter ook vast dat de door de belastingen geïmpliceerde discontovoeten na 2008 vlak blijven en afwijken van de alsmaar dalende hypotheekrente. Hoewel we nog niet kunnen verklaren waarom dit zo is, is onze bevinding interessant: verwachtingen over renteveranderingen zouden in principe moeten doorwerken in hoe mensen de toekomst  waarderen. Ons onderzoek wijst er echter op dat dat niet altijd het geval is.

Ted Pinchbeck
Hans Koster

 

 

Dit is een vertaalde repost van CEP Urban and Spatial Programme Blog

Februari 2022


*H.R.A. Koster en  E.W. Pinchbeck (2022). How Do Households Value the Future? Evidence from Property Taxes. American Economic Journal: Economic Policy 14 (1): 207-239