Project Mobiliteit tijdens en na Corona Lock-Down presententeert resultaten

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen, ook buiten de gezondheidszorg, tot grote uitdagingen. Een wel zeer urgente betreft ons mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. De grote schokken bieden, naast de grote maatschappelijke relevantie, ook ongekende mogelijkheden voor onderzoek. In het project MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na…

Lees meer about Project Mobiliteit tijdens en na Corona Lock-Down presententeert resultaten

Kennismaken met Raúl Ramos, ERASMUS promovendus

Raúl Ramos – promovendus aan de Katholieke Universiteit van Chili – doet een deel van zijn promotietraject bij de afdeling Ruimtelijke Economie in het kader van ERASMUS. Hij is afgelopen november begonnen, en vertrekt komende september.  Over de vraag waarom hij voor de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft gekozen is hij kort:  ‘Mijn begeleider in…

Lees meer about Kennismaken met Raúl Ramos, ERASMUS promovendus

Succesvolle eindworkshop U-PASS: Innovaties in stedelijk vervoer

Hoe kunnen we de voordelen van vervoer vergroten, en tegelijkertijd de nadelen beperken? Deze vraag stond centraal in het onderzoeksproject U-PASS (Urban Public Administration and ServiceS innovation for Innovative Urban Mobility Management and Policy). Het project was een samenwerkingsverband tussen onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland (VU-Spatial Economics, projectleider Erik Verhoef), en had…

Lees meer about Succesvolle eindworkshop U-PASS: Innovaties in stedelijk vervoer

Kennismaken met MOCOLODO onderzoeker Xiao Yu

Sinds begin 2021 is Xiao Yu verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie als onderzoeker binnen project MOCOLODO (MObility during and after COrona LOckDOwn). MOCOLODO adresseert urgente (beleids)vragen over mobiliteit in coronatijden. Het project verenigt onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. “MOCOLODO bundelt de gezamenlijke krachten…

Lees meer about Kennismaken met MOCOLODO onderzoeker Xiao Yu

Project SIMETRI: Online bijeenkomst stedelijke modellering

Het doel van het internationale onderzoeksproject SIMETRI (SustaInable Mobility and Equality in mega-ciTy RegIons) is het oprichten van een platform voor het beter kunnen begrijpen en voorspellen van stedelijke ontwikkelingen in metropoolregio’s. Onderzoekers uit China, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken binnen dit project samen, zodat zij hun methodes, kennis en ervaring op gebied van ruimtelijke data-analyse, indicatorontwikkeling…

Lees meer about Project SIMETRI: Online bijeenkomst stedelijke modellering

Nieuw onderzoek: Auto’s maken steden minder compact

Een van de meest radicale vernieuwingen van de vorige eeuw is de uitvinding van de auto. Auto’s hebben de manier waarop wij naar ons werk reizen of onze vrije tijd doorbrengen volledig veranderd. Omdat reizen met de auto goedkoop en snel is geworden, wonen veel mensen nu veel verder van hun werk dan 50 tot…

Lees meer about Nieuw onderzoek: Auto’s maken steden minder compact

Kennismaken met vervoerseconoom Jonathan Hall

Sinds juni 2021 is Jonathan Hall verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie voor de duur van een jaar. Jonathan – Amerikaan van geboorte – is vervoerseconoom aan de University of Toronto, en kwam samen met zijn vrouw en vier kinderen naar Amsterdam.       Zo’n zeven jaar geleden bezocht Jonathan een congres in Chicago,…

Lees meer about Kennismaken met vervoerseconoom Jonathan Hall

Hoeveel meer wil jij voor een huis betalen in ruil voor minder belasting?

Let je op? Uit onderzoek blijkt dat dat vaak niet het geval is. Als we bijvoorbeeld online producten kopen, letten we  gemiddeld meer op de aankoopprijs dan op de verzendkosten. Aangezien het te betalen bedrag de som van die twee kosten is, is dit niet logisch. Houden we bij de aankoop van duurzame producten zoals…

Lees meer about Hoeveel meer wil jij voor een huis betalen in ruil voor minder belasting?

Tentoonstelling: Interactieve tijdreis over de Via Appia

Museum Het Valkhof start 2022 met een interactieve tijdreis langs de Romeinse Via Appia, een van ‘s werelds oudste wegen. REVISITED Via Appia is het resultaat van jarenlang multidisciplinair onderzoek. De tentoonstelling verbindt de resultaten van academisch onderzoek  (waaronder Spatial Economics’ GIS-ser Maurice de Kleijn) en artistiek onderzoek en biedt een verfrissend perspectief op deze…

Lees meer about Tentoonstelling: Interactieve tijdreis over de Via Appia

Nieuw onderzoek: hogere parkeerprijzen verminderen verkeersdruk

Hogere parkeerprijzen leiden tot minder drukte in het verkeer voor Amsterdam. Dat laat recent onderzoek zien door Francis Ostermeijer, Hans Koster, Jos van Ommeren en Leonardo Nunes van de Vrije Universiteit. Zij vinden dat de sterke prijsverhoging in 2019  heeft geleid tot een daling in het aantal betalende parkeerders van 9%. De parkeerdruk is gedaald…

Lees meer about Nieuw onderzoek: hogere parkeerprijzen verminderen verkeersdruk