Project Mobiliteit tijdens en na Corona Lock-Down presententeert resultaten

|

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen, ook buiten de gezondheidszorg, tot grote uitdagingen. Een wel zeer urgente betreft ons mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. De grote schokken bieden, naast de grote maatschappelijke relevantie, ook ongekende mogelijkheden voor onderzoek. In het project MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na…

Lees meer