DONOVANdissertation

Op 14 november verdedigde Stuart Donovan zijn proefschrift getiteld Ties that bind and fray: Agglomeration economies and location choice. De plechtigheid vond plaats in het Auditorium van de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotoren waren Henri L.F. de Groot, Carl Koopmans en Thomas de Graaff.Waarom wonen steeds meer mensen in steden? Waarom bloeien en groeien sommige steden, en andere juist niet? Wat kunnen steden doen om hun toekomstperspectieven – en die van hun inwoners – te verbeteren? Deze vragen lagen ten grondslag aan het proefschrift van Stuart Donovan. Het werk stoelt op een literatuurverzameling die terugvoert tot het begin van de industriële revolutie en de opkomst van de economie als sociale wetenschap.

Het proefschrift is ontstaan uit Stuart’s wens om te begrijpen waarom bepaalde locaties aantrekkelijker zijn dan andere. Met dit doel voor ogen presenteert hij dan ook de resultaten van zijn onderzoek naar agglomeratie-economieën – economische voor- en nadelen van de stad – en gaat hij na hoe deze de locatiekeuzes van mensen en bedrijven beïnvloeden: Economische relaties brengen ons samen in steden, of drijven ons uit elkaar wanneer ze voorbij zijn.