STAD

Op zondag 29 oktober was Mathieu Steijn te gast bij Radio Swammerdam om te praten over de vraag: Hoe zijn de voordelen van steden veranderd in de afgelopen decennia? En wie profiteert daar eigenlijk van?

Mathieu vertelt over zijn promotieonderzoek naar de veranderende voordelen van steden, hoe technologische revoluties werk en industrieën hebben veranderd en daarmee het belang van de nabijheid van steden, met name voor kennisuitwisseling. Dit heeft een sterke invloed op hoe bepaalde steden veel economische activiteiten weten aan te trekken, terwijl voor andere regio’s juist het tegengestelde geldt.

Daarna kwam de vraag aan de orde naar de rol van stedelijke voordelen in sociale mobiliteit, waarnaar Mathieu onderzoek doet voor het Kenniscentrum Ongelijkheid*. Sociale mobiliteit gaat over de kansen voor kinderen uit kansarme milieus om de sociaal-economische ladder te beklimmen. Deze kansen zijn zeer ongelijk verdeeld over verschillende wijken binnen een stad. Kennisuitwisseling op buurtniveau blijkt hierin een hele grote positieve rol te spelen. Meer weten? Beluister de aflevering >>>

*Het Kenniscentrum Ongelijkheid stimuleert en faciliteert kennis- en praktijkontwikkeling op het gebied van ongelijkheid in de Metropoolregio Amsterdam, en is een gezamenlijk initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad: UvA, VU, HvA en Inholland.