Krachtwijken

In recent onderzoek kijken Jan Rouwendal en Maureen Lankhuizen naar prijsontwikkeling en rendement in de particuliere huursector. De vrije huursector had na de Tweede Wereldoorlog weinig speelruimte op de Nederlandse woningmarkt. Ze zat ingeklemd tussen een omvangrijke sociale huursector en een fiscaal bevoordeeld koopsegment. De laatste jaren is private huur echter aan een opmerkelijke terugkeer bezig. De auteurs kijken naar de huren en rendementen die op deze markt tot stand kwamen in de Metropoolregio Amsterdam gedurende de jaren 2012–2019. Ze vinden een vergelijkbare samenhang tussen huren en woningkenmerken als tussen koopprijzen en woningkenmerken. Het hoge Amsterdamse huurniveau breidt zich uit naar de omgeving, terwijl de huurstijging in Amsterdam zelf wat afvlakt. Het bruto aanvangsrendement in de vrije huursector ligt tussen de 6 en 7% en staat in Amsterdam duidelijk onder druk. Een rem op het aanbod van private huurwoningen draagt bij aan het in stand houden van het hoge rendement.

Download het volledige artikel

 

Februari 2021