vakantieverkeer

Hoe kunnen beleidsmakers de mogelijkheden van smart mobility benutten om de stedelijke mobiliteitsuitdagingen van morgen aan te gaan? Een nieuwe e-course geeft hiervoor handvatten,  door een integraal beeld te geven van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag. De e-course brengt zo de opbrengsten van de SURF kennisprojecten STAD, SCRIPTS en U-SMILE bij elkaar.

De Engelstalige e-course is ontwikkeld op initiatief van Bart van Arem, kennismakelaar Nick Juffermans en STAD-partner Teije Gorris. Zij hebben via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de financiering gezorgd. DTV Consultants heeft het ontwikkeltraject van de e-course begeleid. De e-course is na gebruikersregistratie hier gratis beschikbaar.

Publicatie slimme mobiliteit voor beleidsmakers
Aanvullend op de e-course is ook een publicatie opgesteld waar de belangrijkste bevindingen uit de drie SURF projecten zijn gebundeld. De publicatie ‘slimme mobiliteit voor beleidsmakers’ is publiek toegankelijk en op te vragen bij de drie projecten en via de kennisbank op het Dutch Mobility Innovations platform (DMI).