verkeersopstopping

Mobiliteit, en met name die per auto, biedt veel vrijheid en mogelijkheden, maar veroorzaakt ook verschillende maatschappelijke problemen. Prijsbeleid is weliswaar een efficiënt en effectief instrument om files en uitstoot te verminderen, maar plannen voor invoering stranden vaak op onvoldoende draagvlak voor belastingen. Vormen van belonen, zoals in Spitsmijden experimenten, zijn doorgaans ook effectief maar zijn ook duur om in de lucht te houden omdat er op structurele basis budgetten voor beloningen nodig zijn.

Tegen die achtergrond onderzocht het VerDuS SURF-project U-SMILE (Urban Smart Measures and Incentives for quality of Life Enhancement) budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare mobiliteitsrechten. Economen, psychologen, verkeersingenieurs en beleidsanalisten bundelden in dit project hun krachten, en werkten daarbij samen met verschillende maatschappelijke partijen. Het consortium omvatte vijf onderzoeksgroepen (vanuit de VU, RuG, twee maal TU-Delft, en HvA), terwijl werd samengewerkt met Amsterdam Zuidas/Zuidasdok/RWS/Gemeente Amsterdam, Verkeersonderneming Rotterdam, Amsterdam ArenA, Groningen Bereikbaar/Gemeente Groningen, en de ANWB. Dit special issue presenteert een deel van de resultaten van dit project.

Lees het nummer op de website van Tijdschrift Vervoerswetenschap.

Dit bericht is een re-post van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden), een initiatief van NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, inclusief Regieorgaan SIA), Platform31 en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, en Economische Zaken en Klimaat. Binnen VerDuS ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers in samenwerking met experts uit de praktijk kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport.

Oktober 2021