|

De modernisering van de landbouw in Europa heeft geleid tot een forse afname van zgn. lineaire vegetatie zoals boomgrenzen, hagen, oevervegetatie en groene rijstroken. Deze lineaire objecten hebben echter een belangrijke functie voor biodiversiteit, bijvoorbeeld als ecologische corridors en plaatselijke habitats voor veel dier- en plantensoorten.

Kennis over hun ruimtelijke verspreiding is daarom essentieel. Hoe houden we al die plant- en diersoorten in stand? En wat is het juiste beleid om een landelijke omgeving in stand te houden? Een gedetailleerde inventarisatie van lineaire objecten ontbreekt vaak.

We hebben daarom een nieuwe manier bedacht om die lineaire objecten vast te leggen: Met behulp van zogeheten hoge resolutie LiDAR puntdata konden wij de driemensionale structuur van de vegetatie vastleggen en meetbaar maken. Om zeker te weten of deze methode nauwkeurig was, hebben we de resultaten vergeleken met handmatig vastgelegde lineaire objecten. Het bleek dat de meeste vegetatieobjecten correct waren vastgelegd door onze methode. Een veelbelovende eerste stap voor het testen van onze methode in andere regio’s.

Chris Lucas

 

 Augustus 2018