turks-restaurant

Samen consumeren, apart wonen: De economische waardering van etnische diversiteit in steden

Waarom zijn steden zoals New York, Londen, of Amsterdam zulke aantrekkelijke woonlocaties? Naast het feit dat er veel en goed betaalde banen zijn, hebben deze steden veel voorzieningen zoals winkels, restaurants, musea, theaters, concerthallen, en sportstadiums. Grote kosmopolitische steden hebben niet alleen veel, maar vooral ook heel diverse voorzieningen, zoals gespecialiseerde winkels of musea, die er in andere, kleinere, steden niet zijn. Eén van de redenen dat er een meer divers aanbod van voorzieningen is, is dat grote steden een diverse bevolking hebben met uiteenlopende smaken en preferenties. En één van de redenen dat de bevolking zo divers is, is dat er veel immigranten wonen. Immigranten dragen bij aan de diversiteit van voorzieningen omdat over het algemeen steden met meer immigranten meer etnische voorzieningen hebben zoals Turkse supermarkten en Thaise restaurants. In een recent onderzoek kijken Jessie Bakens, Raymond Florax, Henri de Groot en Peter Mulder of een groter aanbod van etnische voorzieningen de aantrekkelijkheid van een stad als woonlocatie vergroot.

Meer in het bijzonder hebben zij gekeken of etnische restaurants in Amsterdam de aantrekkelijkheid van een woonlocatie vergroten, ook als er meer mensen wonen met een niet-Nederlandse achtergrond. Vertrekpunt voor de analyse is de aanname dat huizenprijzen een goede indicator voor aantrekkelijkheid van de plek zijn. Wanneer restaurants worden gezien als een positief kenmerk van de buurt zullen huizenprijzen dus hoger zijn, en omgekeerd zullen huizenprijzen lager zijn wanneer de aanwezigheid van veel immigranten negatief wordt gewaardeerd. Daarmee ontstaat er mogelijk een afruil tussen enerzijds de positieve bijdrage van immigranten aan diversiteit van restaurants en anderzijds een negatieve bijdrage door aanwezigheid van immigranten.

In heel veel steden, ook in Amsterdam, is het nog steeds zo dat immigranten voornamelijk in de buurten wonen met relatief lage huizenprijzen. Het onderzoek laat zien dat de aanwezigheid van etnische restaurants inderdaad een positief effect heeft en opweegt tegen de aanwezigheid van immigranten: Het negatieve effect van de aanwezigheid van immigranten op de prijs van een huis wordt gecompenseerd door het positieve effect van etnische restaurants op de prijs van een huis. De auteurs vinden empirisch bewijs voor de hypothese dat de door immigranten voortgebrachte producten in een stad, de waardering die ontleend wordt aan de woonomgeving vergroten. De effecten van de aanwezigheid van etnische producten zijn groter dan het effect van de diversiteit van deze producten. Het onderzoek laat ook zien dat deze afruil voornamelijk plaatsvindt als de diversiteit van de immigranten in de buurt niet te groot is.

Jessie Bakens
Raymond Florax (†)
Henri L.F. de Groot 
Peter Mulder

 

Dit blog is gebaseerd op Living Apart Together: The economic value of ethnic diversity in cities (TI Discussion Paper 2018-029/VIII)  van de auteurs.