congestion

MObiliteit tijdens en na de COrona LOck-DOwn (afgekort als MOCOLODO) is een onderzoeksproject, dat drie gerelateerde vragen behandelt:

  • Welke effecten hebben lock-down- en ontspanningsmaatregelen op het ruimtelijke en mobiliteitsgedrag van verschillende groepen en op het functioneren van vervoerssystemen?
  • Wat betekent dit voor een doeltreffend, efficiënt en billijk ontwerp van de versoepeling van de coronamaatregelen en eventuele nieuwe aanscherping?
  • Hoe kan dit worden gemaakt in overeenstemming met de maatschappelijke doelstellingen op lange termijn op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en toegankelijkheid?

Het project is een samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, TU Delft, Universiteit van Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Het project – dat van start ging in september 2020 – is goed op weg, zo werd duidelijk tijdens de plenaire zoombijeenkomst gehouden op 4 november 2021.

Gezien de hoge maatschappelijke relevantie van het onderzoek gedaan binnen project MOCOLODO zijn bij het consortium ook maatschappelijke partners (denk aan gemeentes, vervoersbedrijven)  betrokken. Tijdens de bijeenkomst gaven onderzoekers presentaties, waarna de maatschappelijke partners hun feedback gaven.

De volgende presentaties werden gegeven:

  • Travelling behaviour and Covid-19: Patterns and Determinants (Xiao Yu, VU)
  • Optimization under uncertainty in public transport (Oskar Eikenbroek (UT)
  • Effects of Covid-19 on car and bicycle traffic demand (Alexandra Gavriilidou (TUD)
  • Travel behaviour and vehicle access dynamics during and after the Covid-19 pandemic (Victor Nielsen, UU)
  • Values and public transport use during and intentions after corona lockdown (Leonie Vrieling (RUG)

Wilt u de presentaties bekijken? Stuur dan een email.
Meer informatie over onderzoeksproject MOCOLODO vindt u op onze website


Het onderzoek binnen project MOCOLODO wordt mogelijk gemaakt door