synergy

De impact of effectiviteit van onderzoekers wordt gemeten door te kijken naar hoeveel artikelen ze publiceren, en naar het aantal keren dat ze geciteerd worden. Hsie et al. (2018) hebben een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij ook gekeken wordt naar de invloed die onderzoekers hebben op het werk van hun collega’s.

Het geheel is meer dan de som van de delen: door te werken in samenwerkingsverbanden creëren onderzoekers synergie, niet alleen voor elkaar, maar ook voor onderzoekers die indirect bij de samenwerking betrokken zijn.

Hsie et al. (2018) maken bij hun onderzoek gebruik van co-auteurschapsnetwerkgegevens uit het vakgebied economie om de impact van die synergieen op de totale onderzoeksoutput te bestuderen. De resultaten van hun onderzoek tonen aan dat de meest productieve onderzoekers niet per sé degenen zijn met de meeste publicaties of citaten. De meest productieve onderzoekers zijn vooral ook erg goed in het samenwerken met andere onderzoekers in teams. Ze weten hun co-auteurs te motiveren, en hogere inspanningsniveaus in partners te bewerkstelligen. Het zijn goede netwerkers en hebben centrale posities in het samenwerkingsnetwerk. De nieuwe methode om de effectiviteit van onderzoekers te meten rangschikt onderzoekers hoger naarmate ze een centrale positie innemen in het co-auteurschapsnetwerk. Bij het verstrekken van onderzoeksfinanciering zou ook naar deze factor moeten worden gekeken.

 

Michael D. König


Bronnen:

 

September 2019