Het Master’s programma Spatial, Transport and Environmental Economics (Stedelijke en Regionale Economie, Vervoerseconomie en Milieueconomie) is een éénjarige opleiding, met een studielast van 60 EC. De opleiding is volledig Engelstalig. Het studieprogramma biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in 4 richtingen of een combinatie daarvan:

Stedelijke en Regionale Economie

Op welke manier dragen verschillende krachten bij aan ruimtelijke dynamiek en ontwikkeling van netwerken? Hoe maak je gebruik van technieken, methoden en tools op dit gebied? En hoe kun je deze verder ontwikkelen?

Bijvoorbeeld, waarom bloeien sommige steden, terwijl andere steden het moeilijk hebben? Welke soorten bedrijven en mensen neigen er naar ruimtelijk geclustering, en waarom? Wat leert de economische theorie ons over de beleidsuitdagingen waarmee grootstedelijke gebieden worden geconfronteerd, zoals criminaliteit, segregatie, files en milieuvervuiling? Meer>>

Vervoerseconomie

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de groeiende vraag naar mobiliteit vanuit een micro-economisch perspectief? Hoe kunnen we problemen aanpakken zoals congestie, betrouwbaarheid, veiligheid en milieu-externaliteiten?

Bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen van marktkracht in netwerkmarkten zoals luchtvaart en openbaar vervoer, en wat zijn de implicaties ervan voor overheidsbeleid? Waarom betaal jij een hogere prijs voor je vliegticket dan de man die naast je zit in het vliegtuig? Het aantal files groeit. Is er een manier om bestuurders stimuleren om de piekuren vermijden, om zo de druk op het wegennet weg te nemen? Meer>>

Milieueconomie

Wat zijn de economische aspecten van milieuproblemen en beleid? Hoe breng je wetenschappelijke en beleidsmatige deskundigheid samen? Hoe kun je de noodzaak om de economie te integreren met inzichten uit andere disciplines, met name de milieuwetenschappen aan te pakken?

Bijvoorbeeld, in hoeverre zijn milieubelastingen te laag, en waarom? Waarom zouden landen zich aansluiten bij het Kyotoprotocol of het Sofiaprotocol? Wat is de rol van handelssancties in dezen? Meer>>

Vastgoedeconomie en –financiering

Hoe functioneren vastgoedmarkten? Hoe wordt de prijs bepaald op deze markten en hoe worden portefeuilles beheerd? Wat voor invloed hebben ruimtelijke ordening, infrastructuur en overheidsbeleid op de prijsdynamiek van onroerend goed? En wat is de relatie tussen onroerend goed en locatie? Meer>>

STREEM Commissie
De STREEM (afkorting van: Spatial, TRansport, and Environmental Economics Master) Commissie organiseert sociale- en loopbaanevents. Twee van de vier leden maken deel uit van de Onderwijscommissie.  Meet the STREEM Board 2022-2023! 

Feiten

♦ Scoort uitstekend op inhoud en toetsing volgens de Keuzegids masters 2023.

♦ Heeft de bronzen medaille in de EW Beste Studies 2022 behaald.  Om in aanmerking te komen voor een medaille moet de opleiding op ten minste 4 van 11 onderzochte onderdelen aanzienlijk beter scoren dan andere opleidingen binnen de betreffende sector.

♦ Heeft de Top Rated Programme onderscheiding 2017 ontvangen – én die van 2018. Studenten zijn zeer enthousiast over de haalbaarheid van de master, het academisch onderwijs en de studiebegeleiding. 

Scroll naar beneden om te lezen wat studenten zeggen over de master.   

♦ Unieke master: de enige in de wereld die stedelijke/regionale kwesties, transport- en milieuproblemen behandelt vanuit een economisch oogpunt.

♦  Goede beroepsperspectieven. Meestal een baan binnen 3 maanden na hun afstuderen tegen een hoger salaris dan andere economische afgestudeerden, als beleidseconoom bij (inter)nationale overheidsinstanties of consultancybedrijven, luchtvaart- of openbaarvervoersbedrijven. Anderen kiezen voor een academische carrière.

♦ Docenten zijn internationaal bekende hoogleraren zoals Erik Verhoef, Jos van Ommeren, Hans Koster en Henri de Groot. Zij worden vaak geconsulteerd door de overheid en nemen actief deel aan  beleidsdebatten in de media. 

♦ Het onderzoek van de School of Business and Economics staat op de eerste plaats in Nederland op gebied van kwaliteit, maatschappelijk belang, en ‘viability’. 

 • daniel horcher"The year I spent at VU Amsterdam completely changed the way how I approach transport-related problems and their interrelations with spatial economic and environmental phenomena. I strongly recommend STREEM for those who wish to complement earlier studies with deeper understanding in the economics of transportation and other network industries."

  Daniel Hörcher Graduated in 2014. Now PhD Student at the Centre for Transport Studies, Dept. of Civil Engineering, Imperial College London
 • Sadaf Dostzada"This master was a challenge, and in one year master I developed my scientific skills more than I expected. The teaching staff contributed to my self-development and knowledge gain, and was very engaged with the students. Because of the small classes there was always space for discussion about interesting subjects. This made us think outside the box. Also were we frequently informed about work or internship opportunities."

  Sadaf Dostzada Graduated in 2016
 • Jochem Brons"The STREEM Master was a valuable and fundamental opportunity for my personal growth and scientific development. It allowed me to improve and deepen both theoretical and empirical knowledge by attending the lectures and by working under the supervision of international worldclass professors and researchers."

  Jochem Brons Graduated in 2007. Now Product Developer at Radiuz Total Mobility, Utrecht, The Netherlands
 • "This master allowed me to grow as an economist; the program's approach of theoretical and practical courses provides a strong analytical and deep understanding of the spatial, transport and environmental economic interactions. Being able to participate in a highly academic environment and becoming a more versatile economist is why I recommend STREEM."

  Daniel Navarro Graduated in 2016