vakantieverkeer

Chris Jacobs-Crisioni en Eric Koomen presenteren de resultaten van een onderzoek naar 50 jaar groei in de autobereikbaarheid van buitenlandse bestemmingen binnen Europa. De auteurs onderzoeken welk belang deze autobereikbaarheid heeft gehad voor de gemeentelijke bevolkingsgroei. Het onderzoek concentreert zich op de periode 1961 tot 2011 in een aantal West-Europese landen die in de meerderheid deel uitmaken van de Europese Unie.

De resultaten tonen aan dat in alle bestudeerde landen verbeteringen aan het Europese netwerk van hoofdwegen en snelwegen relatief meer hebben bijgedragen aan buitenlandse dan aan binnenlandse interactiemogelijkheden. Toetreding tot de EU viel vaak samen met een relatief grote groei in de bijdrage van het hoofdwegennet aan grensoverschrijdende bereikbaarheid.

Het meest opvallende voorbeeld van sterke groei in grensoverschrijdende bereikbaarheid is te vinden in Spanje en Portugal, na hun toetreding tot de EU in 1986. Ondanks de sterke vooruitgang in grensoverschrijdende bereikbaarheid en het slechten van veel barrières die grensoverschrijdende interacties bezwaarden, laten verdere resultaten in dit paper zien dat interactiemogelijkheden over de grens veelal geen significante invloed hebben gehad op gemeentelijke bevolkingsgroei.

Er valt te concluderen dat onderbenutting van interactiemogelijkheden over de grens er waarschijnlijk toe heeft geleid dat veel grensregio’s van West-Europese landen achterblijven. Volgens de getoonde resultaten heeft historisch bezien alleen bereikbaarheid naar binnenlandse bestemmingen bijgedragen aan gemeentelijke groei. Het verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur is duidelijk geen effectief middel om de regio’s aan beide zijden van de grens beter te integreren en daarmee meer te laten groeien.


Chris Jacobs-Crisioni
Eric Koomen

 

Oktober 2017

 

Bron: Jacobs-Crisioni, Ch. en E. Koomen (2017). Population growth, accessibility spillovers and persistent borders: Historical growth in West-European municipalities. Journal of Transport Geography 62: 80-91.