||

We willen allemaal graag een meer duurzame wereld. Daarom is de overheid erop gericht consumenten te stimuleren tot de aankoop van auto’s met een lage CO2 uitstoot. Een manier om dit te bewerkstelligen is het verlagen van de belasting op groene stekkerauto’s. In 2014 was de bijtelling in Nederland voor plug-in hybride auto’s 7% en voor volledige elektrische auto’s 4%. Voor conventionele leaseauto’s gold een bijtelling van 20%. Deze belastingprikkels hebben er toe geleid dat het aandeel stekkerauto’s is gestegen in de Nederlandse automarkt.

In de ideale situatie zijn milieubelastingen direct gerelateerd aan de feitelijke CO2-uitstoot van de auto, zodat de vervuiler betaalt voor de toegebrachte schade aan het milieu. Helaas worden belastingen vaak niet op deze manier ingevoerd. In Nederland variëren fiscale voordelen evenredig met de aankoopprijs van de auto. Daarom is de belastingvermindering voor een dure auto met een lage CO2-uitstoot hoger dan de belastingvermindering voor een goedkope auto met dezelfde lage CO2-uitstoot. Deze belastingvermindering is vooral relevant voor leaseauto’s.

Leaseauto’s worden aangeboden door werkgevers aan werknemers, maar worden vooral privé gebruikt. Een groot deel van de kosten die de werkgever maakt voor het leveren van de leaseauto kunnen dus worden beschouwd als bijkomend voordeel voor de werknemer. Als de werknemer zelf een auto zou moeten kopen zou hij er minder geld aan uitgeven. Omdat leaseauto’s niet volledig belast worden is er sprake van overconsumptie van dure auto’s wat de maatschappij geld kost. De vraag is of deze maatschappelijke kosten van overconsumptie opwegen tegen de baten van een groener wagenpark.

In een recente studie vinden wij dat de milieuvoordelen van een groener wagenpark veel kleiner zijn dan de maatschappelijke kosten van overconsumptie. Voor de belastingtarieven geldend in 2014 in Nederland, vonden we dat groene belastingvoordelen voor leaseauto’s de samenleving tussen de 42 en 95 miljoen euro per jaar kosten. Per auto komt dat neer op tussen de 70 en 160 euro. Een verhoging van de bijtelling op groene leaseauto’s zal daarom gunstig zijn voor de samenleving. Het is dan ook een stap in de goede richting dat de Nederlandse regering onlangs heeft voorgesteld de bijtelling van plug-in hybride voertuigen in 2019 te verhogen tot 22%, hoewel dit tarief nog steeds aan de lage kant is.

Jos van Ommeren
Paul Koster

Het volledige artikel (Engelstalig) lees je hier.

 

Mei 2016