ip-suntan-picutre-bijgesneden

Hoe houden we stedelijke gebieden bereikbaar én leefbaar, op een duurzame manier? Dit is in het kort de vraag die het onderzoeksteam IP-SUNTAN in de afgelopen drie jaar heeft onderzocht. Onderzoeksgroepen uit Amsterdam, Stockholm en Wenen werkten samen aan de oplossing van dit probleem. Ook in Nederland blijft het thema actueel, getuige de voortdurende media-aandacht die vooral projectleider en hoofd van de afdeling Ruimtelijke Economie Erik Verhoef en promovendus Devi Brands ontvingen.

IP-SUNTAN ontwierp, analyseerde en evalueerde daadwerkelijk te implementeren innovatieve maatregelen, instrumenten en strategieën voor een duurzaam en efficiënt vervoerssysteem in stedelijke regio’s. Het gaat hierbij om innovatieve ICT en het gedrag van reizigers, zowel rond wegtransport, als fietsen, lopen en openbaar vervoer. Het onderzoek van de Nederlandse groep (verbonden aan de afdeling Ruimtelijke Economie) richtte zich op verhandelbare spitsrechten als middel om files en parkeren in betere banen te leiden. De Zweedse groep (verbonden aan het Swedish National Road and Transport Research Institute in Stockholm) richtte zich op een optimale beprijzing op de weg en in het openbaar vervoer om files te laten afnemen of drukte te spreiden. De Weense groep (verbonden aan de Vienna University of Economics and Business) onderzocht manieren om parkeergedrag via aangepaste beprijzing beter te kunnen reguleren.

Politieke gevoeligheid

De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens een succesvolle slotworkshop in Amsterdam afgelopen maart. “Het is niet zo moeilijk om problemen op te lossen zoals files, vervuiling, tekort aan parkeerplaatsen”, zegt Erik Verhoef. “De uitkomsten van ons onderzoek hebben dat duidelijk aangetoond. De studie leverde nieuwe inzichten in het potentieel van prijsinstrumenten als middel om gedragsverandering te bewerkstelligen als het gaat om stedelijke mobiliteit, en de mate waarin haar succes afhangt van het technische ontwerp, inclusief de differentiatie van prijzen, en daarmee het type gedragsveranderingen dat het wil bewerkstelligen. Politiek gezien ligt de kwestie echter gevoelig. Prijsinstrumenten zijn niet populair.”

Gerelateerde projecten binnen de afdeling Ruimtelijke Economie zijn U-SMILE, een Nederlands SURF-project dat specifiek kijkt naar het ontwikkelen en testen van verhandelbare spitsrechten. Ook BREATHE is – hoewel minder sterk – gerelateerd aan IP-SUNTAN: het gaat ook over de vraagstukken op milieugebied binnen stedelijk vervoer. Er is een sterke synergie tussen de projecten.

 

Ellen Woudstra

Mei 2019