|

Hoe kunnen we de druk op de verkeersinfrastructuur verlichten op de lange termijn verlichten, rekening houdend met duurzaamheid, energietransitie en toegankelijkheid? Dit is de hoofdvraag die project MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn) onderzoekt. MOCOLODO is een samenwerking tussen verschillende universiteiten, geleid door Erik Verhoef, afdelingshoofd Ruimtelijke Economie.

Ook zonder corona was het mobiliteitssysteem al zwaarbelast. De toenemende filedruk is en blijft een urgent vraagstuk, waarbij het overvolle OV, zeker in en rond economische centra in de spits, het alleen maar moeilijker maakte om het fileprobleem het hoofd te bieden. Binnen steden leidt het toenemende fietsverkeer, naast de voordelen in termen van luchtkwaliteit en gezondheid, tot hoge belasting van de fietsinfrastructuur. De druk op de verkeersinfrastructuur zal alleen maar blijven voortzetten.

Leonie Vrieling, MOCOLODO onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Jorinde ten Hoeve, marketeer bij OV-bureau Groningen Drenthe, zetten de gevolgen en invloeden van de coronacrisis op het openbaar vervoer uiteen in een online sessie tijdens het onlangs gehouden New Energy Forum. Meer informatie op HIVE Mobility>>>


MOCOLODO (MObiliteit tijdens en na COrona LOckDOwn) is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal maatschappelijke partners, waaronder verschillende gemeenten en vervoersorganisaties. Het project loopt van september 2020 tot september 2022. MOCOLODO wordt gefinancierd door ZonMw.

 

 


Ellen Woudstra
Augustus 2021