hongersnood

Promovendus Bo Andrée werkt aan een spraakmakend en zeer ambitieus project bij de Wereldbank:  het Famine Action Mechanism (FAM). Het doel van dit project is om vroegtijdige tekenen van dreigende hongersnoden te signaleren en te monitoren. Prognoses worden gekoppeld aan eerder overeengekomen financierings-  en interventieplannen. Dit maakt het mogelijk om eerder en adequater te reageren op extreme hongersnoden. Het risico op hongersnood wordt gemodelleerd met behulp van gedetailleerde satellietbeelden en andere innovatieve machine learning technieken. Om dit te kunnen doen werkt de Wereldbank samen met Microsoft, Amazon en Google.

Bo Andrée is verantwoordelijk voor het Artificial Intelligence modelleerwerk. Hij ontwikkelt de technologie en de architectuur die alle verschillende componenten van het model moet verbinden.  Het Famine Action Mechanism werd gelanceerd tijdens de jaarlijks VN-top op 23 september 2018.  Een livestream van een overleg tussen hoofden van de Verenigde Naties, de Wereldbank,  Microsoft en Google over het project kun je hier zien. Ook de Washington Post wijdde een artikel aan het project.

 

December 2018

 

Dit blog is een vertaling van een bericht van Spinlab, een subafdeling van de Ruimtelijke Economie.