||

Per 1 april 2019 is project HERILAND van start gegaan. HERILAND is een pan-Europees onderzoeks- en trainingsnetwerk, gericht op het opleiden van een nieuwe generatie cultureel erfgoed managers. Het project zal uiteindelijk uitmonden in een HERILAND graduate school. Om dit ambitieuze doel te bereiken bundelen universiteiten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Italië en Israël hun krachten. Binnen de VU zijn drie faculteiten betrokken: de faculteit Geesteswetenschappen coördineert en begeleidt  twee promovendi. Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen is één promovendus verbonden, aan de School of Business and Economics (SBE) zijn twee promovendi verbonden.

Niels van Manen (SBE), onderzoeker en docent geografische informatiewetenschap bij de GIS-groep van de afdeling Ruimtelijke Economie: “Hoe gaan we om met cultureel erfgoed? Hoe kunnen we cultureel erfgoed in onze woonomgeving integreren? En hoe kunnen we een bijdrage leveren aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken binnen Europa, en tot op zekere hoogte wereldwijd? Daar draait het feitelijk om bij HERILAND.”

HERILAND Graduate School

Niels is betrokken bij HERILAND als supervisor van één van de 15 promovendi binnen HERILAND over het onderwerp ‘gamification and game-based learning for collaborative heritage planning’. Daarnaast coördineert hij de trainingen die de promovendi krijgen. Excellentie staat daarbij hoog in het vaandel. “We willen dat onze promovendi de allerbeste trainingen krijgen. Die hebben ze hard nodig om deel uit te maken van die nieuwe generatie cultureel erfgoedmanagers. Feitelijk vormen de trainingen die we nu ontwikkelen de basis voor de HERILAND Graduate School, die wordt voortgezet als dit project is afgerond in april 2023″, zegt hij.

Niels van Manen

“Het project gaat verder dan cultureel erfgoed, en kijkt naar meerdere dimensies“, aldus Niels. “Het kijkt naar naar ‘democratisation‘  (nieuwe vormen van bestuur), naar ‘changing environments’ (denk aan klimaatverandering, verstedelijking, ontstedelijking) en naar ‘shifting demographies’ (migratie, verouderende bevolking,  multiculturele samenlevingen). Tot slot kijkt het naar de ‘digital transformation’ (het toenemende gebruik van digitale technologie op alle mogelijke terreinen in ons leven) en naar de ‘spatial turn’.  Die laatste twee dimensies zijn Niels’ vakgebied. “We zien een groeiend besef van het belang van ruimte binnen alle disciplines, maar ook in ons persoonlijke leven. We boeken niet alleen een hotel omdat het zo leuk is, maar ook omdat we specifieke plekken willen bezoeken. Dat zelfde geldt voor het vinden van een baan, het vinden van een school, het vinden van een huis.  Daarnaast zijn digitale data in toenemende mate beschikbaar door onze social media activiteiten, de plaatsing van sensoren en dergelijke. Data die door burgers, overheden en bedrijven gebruikt kunnen worden om tot een betere besluitvorming te komen. De twee promovendi die aan onze afdeling zijn verbonden onderzoeken hoe deze veranderingen een rol spelen in de maatschappij, en de kansen die dit biedt voor erfgoedbeheer.”

Niels is enthousiast. “Het project is heel erg toegepast, heel erg interdisciplinair, en heel erg internationaal. Allemaal leuke dingen. In november organiseren we een bijeenkomst op de VU, waar al die 15 promovendi worden verwelkomd. Ik kijk er erg naar uit.”

 

HERILAND is a pan-European research and training network on cultural heritage in relation to Spatial Planning and Design. Its major aim is to empower a new generation of cultural heritage managers. HERILAND is funded by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 813883.

 

 

Ellen Woudstra

Juni 2019